İZKEM - GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.

PROFESYONEL GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelecek için ekolojik denge sağlar.

Atıktan Türetilmiş Yakıt

Atık bertarafı, toksik maddelerin doğaya sızmasını önleyerek su kaynaklarını korur.

Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Atık Bertarafının Ekonomik ve Çevresel Önemi

Sanayileşmenin artması ekonomiye büyük katkı sağlarken, çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çevre sorunlarının en büyük kaynağı, yetersiz atık yönetimidir. Atık yönetiminin temelini geri kazanım oluşturur, ancak tehlikeli ve geri kazanılamayan atıklar için bertaraf zorunludur.

20/06/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükte olan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY),Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği; atıkların hammadde olarak kullanılması ve atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik ve uyulması gereken kurallara ilişkin esasları kapsamaktadır.

  • Kömür ithalatını azaltır.
  • Çimento fabrikaları için yakıt maliyeti azalır.
  • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
  • Atıkların enerji geri kazanımı ile ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlar.
  • Belediyeler tarafından kurulan katı atık düzenli depolama tesislerine gidecek olan atık miktarını azaltır.
ORTAKLAR & İŞTİRAKLER

Kapsamlı Atık Çözümleri

YÖNTEMLER

Geri Dönüşüm

Atık malzemelerin toplanarak, yeniden işlenmesi ve yeni ürünler haline getirilmesidir. Örneğin, plastik şişelerin toplanıp, eritilerek yeni plastik ürünler yapılması.

Kompostlama

Organik atıkların (gıda artıkları, yapraklar, bahçe atıkları) biyolojik olarak parçalanarak, doğal gübre haline getirilmesidir. Bu yöntem, toprağın verimliliğini artırmak için kullanılır.

Biyogaz Üretimi

Organik atıkların oksijensiz ortamda mikrobiyal faaliyetlerle parçalanarak metan gazı ve karbondioksit üretmesidir. Elde edilen biyogaz, enerji üretiminde kullanılabilir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt

Geri dönüştürülemeyen atıkların, fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yanıcı hale getirilmesi ve enerji üretiminde kullanılmasıdır.

Depolama

Geri kazanımı veya dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde belirlenmiş alanlara güvenli bir şekilde gömülmesidir.

Hemen İletişime Geçmek İster Misiniz?

İzkem Geri Dönüşüm A.Ş. Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe tercih edilen bir marka ve sorunlara çözüm ortağı olmak ideali ile yenilikçi ve sürekli gelişmeyi ilke edinen bir firma olmayı hedeflemektedir.

Geri Dönüşüm Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY), çeşitli endüstriyel işlemlerden veya belediye atıklarından elde edilen, enerji üretiminde kullanılan bir yakıt türüdür. ATY,…

Geri dönüşüm, doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir bir gelecek için ekolojik denge sağlar. Bu süreç, atıkların yeniden değerlendirilmesini ve çevreye…